stadstuin tuinontwerp stijltuinen
stadstuin tuinontwerp tuinarchitect
tuinarchitect tuinontwerp patiotuin
tuinarchitectuur tuinontwerp stadstuin
tuinontwerp tuinontwerpen stadstuin
tuinontwerp tuinontwerpen stijltuinen
tuinarchitect tuinontwerp tuinarchitectuur
stadstuin overkapping livium
tuinarchitectuur stadstuin tuinontwerp
zwemvijver tuinarchitect bostuin
overkapping wellness tuinarchitect
Esthec Wellness Tuinarchitect
moderne tuin tuinarchitect stijltuin
villatuin tuinarchitectuur prairiebeplanting
stijltuinen tuinontwerp tuinontwerpen
stadstuin tuinarchitect tuinontwerp

Werkwijze

Voordat wij een gerichte offerte kunnen maken voor het tuinontwerp is het belangrijk om de situatie te zien en met u kennis te maken.

Deze kennismaking is (nog) geheel vrijblijvend. Door dit gesprek krijg ik een goed beeld van de wensen en mogelijkheden van de tuin en kan ik een goede inschatting maken van de ontwerpkosten. Tijdens deze kennismaking zal ik mijn ideeën die ik ter plekke krijg met jullie delen.

De werkwijze van het ontwerptraject is eenvoudig opgebouwd.

Na opdrachtbevestiging doorlopen we het ontwerptraject in 3 fasen. Na iedere fase hebben wij een bespreking.

Fase 1: schets-/ conceptontwerp  Dit is het eerste kader van het ontwerp. De tekening wordt ondersteund met referentiefoto’s en teksten om de idee goed te kunnen duiden.

Fase 2: Voorlopig Ontwerp. Nadat wij de aanvullingen/veranderingen hebben opgenomen van onze eerste bespreking, wordt het tuinontwerp verder uitgewerkt. Het beplantingsplan, verlichtingsplan en materialisering krijgt vorm in concepttekeningen. Ook wordt er een globale kostenraming gemaakt van de uiteindelijke uitvoering. Zodoende kunnen wij een uitvoerbare tuin ontwerpen. De tekening is uitgewerkt tot in detail met optioneel 3d visualisaties voor een duidelijke weergave van de nieuwe tuin.

Fase 3: Definitief Ontwerp. Na de laatste aanpassing van fase 2 wordt in fase 3 alle informatie verwerkt in technische tekeningen. De tekeningen zijn op schaal 1:50/1:100 en geven een nauwkeurige specificatie van alle te gebruiken materialen, verlichtingsplan, beplantingsplan met plantlijst. Als nodig is er een werkbeschrijving bijgevoegd voor de uitvoerder.

Wij werken nauw samen met de benodigde professionals om de kwaliteit die wij voor ogen hebben te kunnen waarborgen. Een geselecteerde uitvoerder laten wij vrijblijvend een gespecificeerde offerte maken voor de uitvoering.

Na afronding van het ontwerptraject kunnen wij indien wenselijk een offerte uitbrengen om de begeleiding en advies te verzorgen tijdens de uitvoering.